บทความเก่าจากเวปไซต์เดิม

[บทความบางส่วนเผยแพร่ครั้งแรกใน blog ส่วนตัวของอาจารย์ที่ https://buyuth.wordpress.com/ ]

 

บทความอื่น ๆ

 

วีดีโอที่น่าสนใจ 

Mind body kickass จากช่อง BBC
http://youtube.com/watch?v=nOWSra6JKxY

รายการจากช่อง NHK
http://youtube.com/watch?v=kOSDyzIseW8

วีดีโอแนะนำวิชาในญี่ปุ่น
http://www.youtube.com/watch?v=csMCFHyKW5g

Daikomyosai 2004 การต่อสู้ในชุดเกราะ
http://www.youtube.com/watch?v=YUPu9Ba4Yvs

Daikomyosai 2004 ด้วยนากินาตะ
http://www.youtube.com/watch?v=VFw7blzDGyQ

รายการแนะนำเรื่องศิลปะการต่อสู้โบราณ ช่อง NHK
https://www.youtube.com/watch?v=GNpOw1pSvrk

อาจารย์มาซะอะกิ ฮะซึมิ ปาฐกถาใน Foreign Correspondents’ Club of Japan
https://www.youtube.com/watch?v=NzPdT8pcYbY 

รายการ SRS (ญี่ปุ่น)
https://www.youtube.com/watch?v=gvzcJo-5GkU