กฏพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยในการฝึก

1. กฏการฝึกพื้นฐาน ช้าแต่ถูก
การฝึกศิลปะการต่อสู้จะต้องฝึกร่วมกับผู้ฝึกคนอื่น ๆ ผู้ฝึกจะต้องระมัดระวังทั้งตัวเองและผู้ที่ฝึกด้วย ในการฝึกเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้นที่ถูกต้องนั้นควรจะต้องเริ่มด้วยการฝึกที่ไม่เร็วเกินไปและใช้แรงให้น้อยที่สุด
การฝึกที่เร็วเกินไปจนกลายเป็นการทำผิดเทคนิคนั้นเป็นการฝึกที่เปล่าประโยชน์ที่สุด

2. การตบให้สัญญาณเมื่อเจ็บ
ในการฝึกนั้นเราจะใช้การตบให้มีเสียงให้สัญญาณเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าเมื่อไรควรจะผ่อนแรงเมื่อไรที่ใช้แรงมากเกิน การตบนั้นสามารถทำได้ทั้งการตบตัวเองให้มีเสียง การตบไปที่ตัวคู่ต่อสู้ หรือ การตบไปที่อื่น ๆ  การบอกอีกฝ่ายว่าใช้แรงมากหรือน้อยเกินไปก็เป็นเรื่องจำเป็นในการฝึกเช่นกัน

3. ความเร็วและพลัง
ในผู้ฝึกใหม่มักหวังพึ่งความเร็วและพลังมากเกินไปในการฝึก จนทำให้ไม่สามารถฝึกและเรียนรู้สิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นได้ โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่าเทคนิคที่ทำไปนั้นใช้ไม่ได้หรือไม่มีผล จนหลาย ๆ ครั้งเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บทั้งตนเองและผู้อื่น ความจริงแล้วเมื่อคุณไม่เข้าใจทำไม่ได้ควรจะค่อย ๆ คิดทำให้ช้าลงและหาว่าทำยังไงถึงจะถูก ไม่ใช่หวังเพิ่งแต่แรงออกมา การฝึกมั่วใช้แต่แรงไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้น

4. รู้ตนเอง
รู้สภาวะของตนเองไม่ฝืนจนเกินไป สิ่งไหนทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ ทุกคนย่อมมีสิ่งที่ทำไม่ได้อยู่ การรู้ตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะรู้ว่า ตัวเองทำอะไรได้ ตัวเองทำอะไรไม่ได้

5. น้ำดื่ม และ อาหาร
ในการฝึกศิลปะการต่อสู้นั้นจะสูญเสียน้ำไปพอสมควร ระหว่างช่วงพักควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอ สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่บอกว่าอดน้ำแล้วจะเก่งหรืออดทนขึ้น แต่ร่างกายมันจะขาดน้ำซะมากกว่า วิทยาศาสตร์การกีฬาแสดงให้เห็นชัดว่า ผู้เล่นกีฬาควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอจะได้ผลการฝึกที่ดีกว่า ในบางครั้งขอแนะนำให้ผู้ฝึกดื่มน้ำเกลือแร่หรือน้ำหวานเพื่อเพิ่มพลังงานระหว่างการฝึก

นอกเหนือจากเรื่องน้ำดื่มนั้น ทางโรงฝึกขอแนะนำไม่ให้ผู้ฝึกอดอาหารก่อนมาฝึก เพราะร่างกายต้องใช้พลังงานค่อนข้างมากระหว่างการฝึก

6. กรณีเกิดการบาดเจ็บ
หลาย ๆ คนที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยนั้นจะต้องรู้ตัวเองว่าควรจะหยุดพักหรือเล่นต่อได้ มาตรฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การฝืนฝึกไปอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บระยะยาว

7. หากไม่พร้อมเข้าฝึก
หากผู้ฝึกผู้ใดอยู่ในสภาวะไม่พร้อมในการฝึกทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น มีความเครียด หรือ อดนอน แนะนำให้ไปพักผ่อนดีที่สุดอย่าฝืนตัวเอง

8. ความเหนื่อย
สำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกมาก่อน การฝึกท่าง่าย ๆ  ก็ทำให้เหนื่อยได้ ไม่ควรจะฝืนตัวเอง ที่ผ่านมาบางครั้งผู้เข้าฝึกใหม่อาเจียรหรือจะเป็นลม ซึ่งหากรู้สึกตัวว่าจะมีอาการดังกล่าวขอให้หยุดฝึกทันที