(บทความแปล)

เรื่องมารยาทมักเป็นปัญหากับคนรุ่นใหม่ ๆ และ ชาวต่างชาติที่เข้าฝึกศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่น เพราะมีแบบแผนและรูปแบบธรรมเนียมที่ยังคงเดิม

1. เรียกชื่อของอาจารย์ลงท้ายด้วยเซ็นเซย์ (Sensei): เรียกผู้สอนในคลาสหรือสัมมนาที่เข้าว่าเซ็นเซย์เช่นอาจารย์มาซึอะกิจะเรียกเซ็นเซย์ ส่วนอาจารย์ในคลาสคนอื่น ๆ เรียกโดยนามสกุลและลงท้ายด้วยเซ็นเซย์เช่น นากาโต้ เซ็นเซย์, ชิราอิชิ เซ็นเซย์ (สำหรับข้อนี้ในไทยส่วนมากเราเรียก อาจารย์ หรือ ครู กันอยู่แล้วมักไม่มีปัญหาตรงนี้ ปัญหามักเกิดกับชาวต่างชาติที่มักเรียกชื่อห้วนๆ ผิดธรรมเนียมของคนเอเชีย)

2. เข้าฝึกตรงเวลา: โดยคำนวณเวลาการชำระค่าฝึก เปลี่ยนชุด และ ยืดเส้น ก่อนเริ่มคลาส

3. เข้าฝึกในชุดที่เหมาะสม: มีชุดฝึก เสื้อยืดใส่ด้านใน สายคาด และ ทาบิ

4. เมื่อคุณไม่ได้มาสอนก็ต้องฝึก: เหตุผลที่ทุกคนมาคือการเรียนจากกอาจารย์ (ไม่ใช่จากคนอื่น ๆ ) ดังนั้นทุกคนจะต้องฝึกในระหว่างการฝึกจะต้องไม่มีใครเดินไปมาเพื่อพยายามสอนคนอื่น ๆ การสอนเป็นหน้าที่ของผู้สอนเท่านั้น

5. ถ้าถูกเรียกให้แสดงเทคนิคใด ๆ: ให้ไปที่กลางโรงฝึก แล้วแสดงเทคนิคนั้น ๆ โดยไม่ต้องพูดใด ๆ และ กลับไปที่นั่งยกว้นว่าผู้สอนมีคำสั่งอื่น ๆ

6. เลียนแบบการเคลื่อนไหวของผู้สอน: ในการฝึกจะต้องพยายามเลียนแบบสิ่งที่ผู้สอนทำ ถ้าไม่เช่นนั้นคุณก็ไม่ได้ฝึกสิ่งใหม่ ๆนอกจากใช้สิ่งเก่า ๆ ของตนเอง ซึ่งไม่มีประโยชน์ในการฝึกใด ๆ ต่อการฝึกนั้น หลังจากกลับแล้วคุณถึงค่อยไปพยายามนำสิ่งที่เรียนไปใช้ในแบบของตนเอง

7. Shut up and train : พูดระหว่างฝึกให้น้อยที่สุด จะแสดงความเห็นความคิดของตนเองเมื่ออาจารย์ให้พูดเท่านั้นไม่ให้มีการพูดแสดงความคิดในระหว่างฝึกโดยไม่ได้รับการร้องขอเพราะเป็นสิ่งที่เสียมารยาทต่อผู้สอน โรงฝึกเป็นสถานที่ฝึกฝนยิ่งพูดมากยิ่งฝึกได้น้อย ให้เรียนว่าจะฝึกฝนยังไงโดยพูดน้อยที่สุด และ ให้แน่ใจว่าคุณมาฝึกไม่ใช่เพียงมาเที่ยวเล่น

8. ไม่ร้องขอให้ผู้สอนแสดงเทคนิคให้ดู : การฝึกของญี่ปุ่นเรียนด้วยการมองด้วยตา เทคนิคจะถูกแสดงกับอุเคะที่ถูกเลือกซึ่งคนนั้น ๆ เป็นคนที่มีความสามารถพอที่จะรับเทคนิค อุเคะจะถูกเลือกจากระดับของเทคนิคนั้น ๆ (ถ้าหากไม่ถูกเลือกให้เป็นอุเคะ แสดงว่าการอุเคะมิยังไม่ดีพอ)

9. ทำความสะอาด และ ชำระเงินก่อนออกจากโรงฝึก : เมื่อการฝึกสิ้นสุด ก่อนเปลี่ยนชุดจะต้องช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาด อาวุธฝึกจะต้องถูกนำกลับที่

10. ไม่อนุญาติให้ถ่ายรูป หรือ วีดีโอในระหว่างการฝึก นอกจากได้รับอนุญาติจากผู้สอน