โรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย (Bujinkan Thailand Dojo)

โรงฝีกบูจินกันประเทศไทย  ( Bujinkan Thailand Dojo ได้รับชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่า 武神館泰王国道場 Bujinkan Tai Okoku Dojo)

เป็นโรงฝึกวิชาบูจินกัน บูโด ไทจุสสุ โดยใช้แนวทางของโรงฝึกบูจินกันประเทศ ญี่ปุ่นภายใต้แนวทางการฝึกของปรมาจารย์มาซะอะกิ ฮะซึมิ ผู้สืบทอดลำดับที่ 34 ของ โตกาคุเระ ริว นินโป (นินจุสสุ)

โรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย เปิดสอนศิลปะการต่อสู้ในแบบของบูจินกัน บูโด ไทจุสสุ หรือ ที่รู้จักกันในชื่อของวิชานินจุสสุ มามากกว่าสิบห้าปี เปิดสอนโดยไม่หวังผลกำไร โดยยึดตามระบบและแบบฉบับของโรงฝึกบูจินกัน ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับผู้สนใจทั้งหญิงและชาย ที่ร่างกายสุขภาพสมบูรณ์ เข้าฝึกตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ ผู้ที่ต้องการฝึกหากมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี จะต้องได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร รับแบบฟอร์มได้จากที่โรงฝึก
โดยอายุจะต้องมากกว่าสิบห้าปี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 

ผู้เข้าฝึกสามารถสมัครเป็นสมาชิกของโรงฝึกบูจินกันประเทศไทย เพื่อใช้ในการเข้าฝึกในสถานที่ฝึกต่าง ๆ

การฝึกจะประกอบไปด้วย การต่อสู้ด้วยมือเปล่า และ อาวุธ ตามแนวของ วิชาบูจินกัน บูโดไทจุสสุ

  • เทคนิคการเคลื่อนไหว เช่น Junan Taiso และ Taisabaki
  • เทคนิคการล้มเพื่อความปลอดภัยแบบต่าง ๆ (Ukemi)
  • พื้นฐานของนินจุสสุ เช่น Sanshin no kata, Kihon Happo และ Henka
  • เทคนิคการใช้อาวุธ (Budogu) เช่น ดาบคะตะนะ, พลองขนาดต่าง ๆ , หอก, ง้าว, มีดสั้น และ ชูริเคน
  • เทคนิคต่าง ๆ จาก Tenchijin Ryaku No Maki เช่น การทุ่ม, การล๊อค, การต่อย, การเตะ และ การทุ่ม
  • เทคนิคการต่อสู้ และ เทคนิคการป้องกันตัว ในแบบของบูจินกัน บูโด ไทจุสสุ
  • การฝึกอื่น ๆ เช่น สมาธิ, ประเพณี และ วัฒนธรรม

สำหรับโรงฝึกประเทศไทยการเลื่อนสายจะอยู่ในการควบคุมของชิโดชิ(อาจารย์ผู้สอน)ประจำโรงฝึก ผู้ได้รับการเลื่อนขั้นสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรได้ โดยใบประกาศนียบัตรของโรงฝึกประเทศไทยทุกระดับชั้นจะมาจากโรงฝึกที่ประเทศญี่ปุ่น

# ทางโรงฝึกขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเข้าฝึกตาม Bujinkan Guildline #


ผู้สอน

หัวหน้าโรงฝึก และ ผู้ฝึกสอน: ร.อ. เอก โอสถหงษ์ ชิโดชิ,
ประสบการณ์ศิลปะการต่อสู้มากกว่ายี่สิบปีในหลากหลายวิชา ปัจจุบันเป็นสมาชิกในสมาคมผู้สอนวิชาบูจินกัน บูโด ไทจุสสุ (ชิโดชิไค) ได้รับอนุญาติให้เปิดสอนบูจินกัน บูโด ไทจุสสึ เป็นที่แรกในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มเปิดกลุ่มฝึกบูจินกัน ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี 1998 นอกจากนั้นปัจจุบันยังเป็น หัวหน้ากลุ่มฝึกวิชาดาบมุไกริว กรุงเทพ

บูจินกัน

สำหรับวิชาบูจินกันได้รับสายดำระดับสูงสุดของวิชาบูจินกัน Judan kugyo Happo Biken (Jugo dan) จาก บูจินกัน บูโด ไทจุสสุ ประเทศญี่ปุ่น เป็นสมาชิกของสมาคมชิโดชิผู้ฝึกสอนของบูจินกัน โดยได้รับ Golden Dragon Award  ในปี 2015 และ รับตำแหน่ง Dai-Shihan ใปี 2018

 

ผู้สอน: ณัฐธีร์ รุจิระชัยเวทย์ , ชิโดชิ
ได้รับสายดำระดับเจ็ด บูจินกัน บูโด ไทจุสสุ ประเทศญี่ปุ่น
เป็นสมาชิกสมาคมชิโดชิ ผู้ฝึกสอนของบูจินกัน


ชุดฝึก และ อุปกรณ์

โรงฝึกบูจินกันประเทศไทย ไม่ได้เป็นโรงฝึกที่หวังผลทางด้านธุรกิจ
ดังนั้นผู้ฝึกจะต้องจัดซื้ออุปกรณ์และชุดฝึกด้วยตัวเอง (ทางโรงฝึกสามารถแนะนำสถานที่ซื้อให้ได้)

*** สำหรับผู้เข้าฝึกใหม่อย่าซื้ออุปกรณ์และชุดฝึกก่อนที่จะเข้าฝึก ***
*** ขอให้ทดลองฝึกเสียก่อน โรงฝึกสามารถแนะนำร้านที่มีราคาถูกให้ได้ ทั้งตัว ชุดฝึก และ อุปกรณ์ทุกอย่าง เพราะ หลายคนไปซื้อมาก่อนในที่ ๆ ราคาแพงมาก ***

สำหรับผู้ฝึกใหม่
ให้ใช้ชุดกีฬา เสื้อยืดและกางเกงวอร์มขายาว (ไม่อนุญาติให้ใช้กางเกงขาสั้นหรือสามส่วน) หรือ หากมีชุดฝึกจากวิชาอื่น ๆ สามารถนำมาใช้ก่อนได้ เมื่อได้เข้าฝึกแล้วระยะหนึ่ง และ ตัดสินใจจะฝึกเป็นที่แน่นอนแล้วถึงค่อยซื้อชุดฝึก โดยสอบถามได้จากรุ่นพี่ที่โรงฝึกถึงสถานที่ซื้อและราคา
ปกติชุดฝึกในประเทศมี ราคาประมาณ 700-1000 บาท ขึ้นกับขนาดและร้านค้า

ส่วนอุปกรณ์โดยทั่วไปเบื้องต้นที่ควรมีคือพลองไม้ขนาด 4 ฟุต และ 3 ฟุต ที่ใช้แทนอาวุธฝึกทั่วไปได้เกือบหมด สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกนั้นขึ้นกับผู้ฝึกว่าจะซื้อจากที่ไหนก็ได้ หรือ ทำได้เองก็ได้ ดังนั้นจึงไม่มีราคาตายตัว (แนะนำให้สอบถามรายละเอียดชุดฝึกและอุปกรณ์จากรุ่นพี่ที่โรงฝึกก่อนซื้ออุปกรณ์ จะได้ไม่ไปเจอของแพง)

สถานที่ซื้อชุดฝึก (ใช้ชุดฝึกคาราเต้ สีดำ คอวาย)
+ Action zone ใกล้สนามกีฬาแห่งชาติ โทร 02-2143250
แผนที่ร้าน http://actionzone2003.weebly.com


สถานที่ฝึก

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559 โรงฝึกจะทำการย้ายสถานที่ฝึกไปที่สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี(ห้องเทควันโด)
** สามารถติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 15.00 น.

* หากไม่สามารถเข้าฝึกในวันเวลาดังกล่าวได้ ขอแนะนำโรงฝึกที่สอนโดยสมาชิกโรงฝึกบูจินกันประเทศไทยที่ผ่านการทดสอบและได้รับระดับผู้สอนอย่างถูกต้อง(ตำแหน่งชิโดชิ) โดยสามารถเข้าฝึกได้ที่ โรงฝึกและกลุ่มฝึกย่อย (หลักสี่, ธนบุรี, สมุทรปราการ, ชลบุรี, สยามแสควร์)
ดูรายละเอียดสถานที่ฝึกอื่น โรงฝึกบูจินกันประเทศไทยและกลุ่มฝึก

ค่าธรรมเนียมการฝึก

ค่าฝึก 1600 บาท สำหรับการฝึก 8 ครั้ง (ภายในสามเดือน)
หรือ 250 บาท / ครั้ง
*** ค่าฝึกจ่ายที่ประชาสัมพันธ์ของสโมสรทหารบก ***

ค่าสมาชิกโรงฝึกบูจินกัน ประเทศญี่ปุ่น 2000 เยน ต่อปี(ประมาณ 750 บาท) จ่ายตอนประมาณเดือนมกราคมของทุกปี (ยังไม่ต้องจ่ายตอนเข้าฝึกครั้งแรก) (จะมีประกาศทุกต้นปีที่โรงฝึก จะได้รับบัตรสมาชิกของบูจินกันจากประเทศญี่ปุ่น ส่วนผู้เข้าฝึกหลังจากเดือนสิงหาคมให้สมัครสมาชิกในปีถัดไป)

เปิดรับผู้สนใจเข้าฝึกใหม่ตลอดทั้งปี สามารถเริ่มฝึกได้ตลอดเวลา


แผนที่ และ การเดินทาง

เวปไซต์ สโมสรทหารบก http://www.thaiarmyclub.com

ห้องฝึก (ห้องเทควันโด ชั้น 2)

newlopic

แผนที่ (คลิกที่รูป)

thaiarmy-map-th

ผู้สนใจเข้าฝึกใหม่อ่านด้วย!!

สำหรับผู้ต้องการเข้าฝึกใหม่ อายุสิบห้าปีขึ้นไปแต่อายุไม่ถึง 18 ปี
ให้ดาวน์โหลดใบอนุญาติ และ นำให้ผู้ปกครองลงชื่อก่อนที่จะมาโรงฝึก ดาวน์โหลด


ข้อแนะนำเพิ่มเติม

สำหรับผู้ต้องการเข้าฝึกใหม่
+ สำหรับผู้เริ่มต้นครั้งแรก ไม่จำเป็นต้องติดต่อมาก่อน เตรียมตัวให้พร้อมและมาฝึกได้ทันที
+ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ศิลปะการต่อสู้ใด ๆ มาก่อนเข้าฝึก
+ โรงฝึกเปิดเฉพาะวันเวลาที่มีการฝึกเท่านั้น
+ จะต้องนำชุดลำลองมาด้วย (กางเกงวอร์ม เสื้อยืด) ห้ามใช้กางเกงขาสั้น สำหรับผู้มีชุดฝึกอื่น ๆ สามารถนำมาใช้ก่อนได้
+ ในการฝึกวันแรกควรมาถึงโรงฝึกก่อนเวลาฝึกอย่างน้อย 15 นาที (ก่อนมาให้ตรวจสอบการหยุดฝึกในหน้าเวปไซต์ หรือ เฟสบุ้ค)
+ สามารถ้ขึ้นมาที่ห้องฝึกได้เลย การเริ่มต้นครั้งแรกสามารถเข้ามาสอบถามกับผู้ฝึกเก่าสายดำได้ทุกคน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม
สำหรับผู้เข้าฝึกครั้งแรก
+ ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์
+ ติดต่อสอบถามกับรุ่นพี่ที่อาวุโสสูงสุดภายในโรงฝึกขณะนั้นเป็นอันดับแรก(สายดำ)
+ หลังจากได้รับอนุญาต ให้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายในห้องแต่งกาย
+ ขอให้เตรียมน้ำดื่มไว้ก่อนเข้าฝึก ดื่มน้ำให้เพียงพอเมื่อมีการพัก
+ ทานอาหารรองท้องก่อนมาฝึก เพื่อป้องกันการเป็นลม
+ ในระหว่างพักหากต้องการเดินออกไปภายนอกโรงฝึก ขอให้ถอดเสื้อฝึกก่อน ไม่ใส่ชุดเดินไปภายนอก
+ ผู้เข้าฝึกควรจะมีชุดหรือเสื้อยืดมาเปลี่ยนหลังฝึกเสร็จ ไม่แนะนำให้ใช้ชุดที่ใส่มาในการฝึก
+ ฝึกตามความพร้อมของร่างกาย หากเหนื่อยเกินไปอย่าฝืน

ประกาศสำหรับผู้ต้องการเข้าชมการฝึก
+ เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาผู้เข้าชมมักไม่ให้ความร่วมมือในกฏระเบียบของโรงฝึก และ มักสร้างความรำคาญให้กับผู้ฝึก เช่น เดินเข้ามาในระหว่างการฝึกไม่อยู่ในที่ ๆ จัดให้นั่ง,มาสอบถามในระหว่างการฝึก, ส่งเสียงดัง, แอบถ่ายรูปการฝึก, นั่งคุยโทรศัพท์ ปัจจุบันจึงงดการเข้าชมการฝึก ยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตพิเศษมาก่อนเท่านั้น
+ ห้ามบันทึกภาพหรือวีดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาต


การอบรมศิลปะการต่อสู้ สำหรับหน่วยงานหรือสถานศึกษา

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการอบรมการต่อสู้ป้องกันตัวเบื้องต้นสำหรับพนักงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งโรงเรียนหรือสถานศึกษา ที่ต้องการอบรมการป้องกันตัวให้กับนักเรียนนักศึกษา
สามารถติดต่อมาได้ที่ อีเมล์ เพื่อสอบถามรายละเอียด

ติดต่อ

ผู้ที่ต้องการเข้าฝึกใหม่ไม่จำเป็นต้องติดต่อมาก่อน สามารถมาเข้าฝึกในโรงฝึกวันแรกได้ โดยเมื่อมาถึงให้ติดต่อกับรุ่นพี่ที่มีอาวุโสที่สุดในขณะนั้น(สายดำ) นอกเหนือจากรายละเอียดที่มีในเวปไซด์แล้ว ผู้ต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ขอให้ส่งความผ่าน อีเมล์