ระดับสายและลักษณะสีของสายที่ใช้ในโรงฝึกบูจินกัน

ในโรงฝึกบูจินกันประเทศไทยจะยึดการแบ่งลำดับสายตามโรงฝึกหลักประเภทญี่ปุ่น โดยระดับก่อนสายดำหรือคิว(Kyu) มี 9 ระดับ ผู้ชายใช้สายสีเขียว ผู้หญิงใช้สายสีแดง ใช้ตราหน้าอกและมีจำนวนดาวตามตารางด้านล่าง ระดับสายดำหรือดั้ง(Dan) ทั้งหมดใช้สายดำ โดยแบ่งตราหน้าอกและมีจำนวนดาวตามตารางด้านล่าง ในการฝึกจริง ๆ แล้วตราหน้าอกและดาว สามารถใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ตามความสะดวก

เนื่องจากอาจารย์มะซึอะกิอนุญาติให้โรงฝึกที่อยู่ในต่างประเทศสามารถเพิ่มสีของสายในก่อนระดับสายดำโดยขึ้นกับผู้ฝึกสอนของโรงฝึกนั้น ๆ
จึงทำให้ในบางครั้งอาจจะพบเห็นสายสีอื่น ๆ เช่น สีน้ำตาลบ้างในบางครั้งในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามตราหน้าอกจะเป็นลักษณะเดียวกันทั่วโลกในทุกระดับเพราะแต่ละโรงฝึกจะรับมาจากโรงฝึกหลักที่ญี่ปุ่นโดยตรงไม่มีลักษณะรูปแบบอื่น ๆ

ตราหน้าอก ดาวบนหน้าอก
(สีเงิน / สีทอง)
ระดับ สายสี
(ผู้ชาย)
สายสี
(ผู้หญิง)
Mukyu (มุคิว) ผู้เข้าฝึกใหม่ (ไม่มีระดับ) ขาว
  9 Kyu เขียว แดง
1 8 Kyu เขียว แดง
2 7 Kyu เขียว แดง
3 6 Kyu เขียว แดง
4 5 Kyu เขียว แดง
1 4 Kyu เขียว แดง
2 3 Kyu เขียว แดง
3 2 Kyu เขียว แดง
4 1 Kyu เขียว แดง
  1 Dan ดำ
1 2 Dan ดำ
2 3 Dan ดำ
3 4 Dan ดำ
  5 Dan ดำ
1 6 Dan ดำ
2 7 Dan ดำ
3 8 Dan ดำ
4 9 Dan ดำ
  10 Dan ดำ
1 10 Dan – Shi (11 Dan ) ดำ
2 10 Dan – Sui (12 Dan ) ดำ
3 10 Dan – Ka (13 Dan ) ดำ
4 10 Dan – Fu (14 Dan ) ดำ
5 10 Dan – Ku (15 Dan ) ดำ