ของดการติดต่อทางโทรศัพท์ 
ทางโรงฝึกขอสงวนสิทธิ์ไม่รับติดต่อทางโทรศัพท์เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ติดต่อมาผิดเวลาจำนวนมาก เช่น ในเวลากลางคืน พบว่าคำถามเกือบทั้งหมดเป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในเวปไซด์อยู่แล้ว ในกรณีมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ ถึงโรงฝึกขอให้ใช้การติดต่อผ่านอีเมล์ หรือ กล่องข้อความทางเฟสบุ้ค (จะมีแอดมินจำนวนหนึ่งที่ช่วยตอบคำถาม)

เฟสบุ้คโรงฝึก https://www.facebook.com/bujinkanthailand/ 

faceb

 

Sorry, we cannot provide the phone number on website.
Please send email to us as follows:
For foreigner who want to contact our dojo.
Please briefly introduce yourself in email. 

ผู้ที่มีคำถามสามารถส่งเมล์มาที่