นอกจากบทบัญญัติของโรงฝึกแล้ว โรงฝึกยังมีกฏที่ใช้กันมานานอีกห้าข้อ เป็นกฏห้าข้อของนินจาที่ภายหลังถูกใช้เป็นกฏโรงฝึกต่อมา โดย อาจารย์โทดะ มะซะมิซึ (Toda Shinryuken Masamitsu) ผู้เป็นอาจารย์และปู่ของอาจารย์ทากามะซึ

12295236_1041936312523113_6227243349452691146_n

1. ตระหนักว่าความอดทนอดกลั้นจะต้องมาเป็นอันดับแรก
2. ตระหนักว่าวิถีแนวทางแห่งความเป็นมนุษย์นั้นมาจากความถูกต้อง
3. ละทิ้ง ความโลภ ความขี้เกียจ และ ความดันทุรัง
4. ตระหนักว่าความเสียใจ ความกังวล และ ความขุ่นเคือง เป็นเรื่องของธรรมชาติ และ จงแสวงหาจิตใจที่ไม่มีสั่นไหว
5. ยึดมั่นบนแนวทางของความซื่อสัตย์และความกตัญญู มีเป้าหมายในการค้นหาหัวใจของบูโดทั้งในแนวทางแห่งปรัชญาและศิลปะการต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่น