ทุกคน คงเคยได้ยินเรื่องของนินจากันมาบ้าง คำว่าวิชานินจาที่ทุก ๆ คนชอบใช้กันนั้น ความจริงแล้วหากเรียกให้ถูกต้อง จะต้องเรียกว่าวิชานินจุสสึ ส่วนคำว่านินจานั้นจะหมายถึงผู้ฝึกวิชานินจุสสึต่างหาก

ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับที่มาของนินจา ในบางตำรากล่าวว่ามาจากนักบวชในลัทธิชินโต ซึ่งเข้ามาญี่ปุ่นจากประเทศจีนหรือทิเบต แต่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคำว่านินจาปรากฏขึ้นครั้งแรกสมัยศตวรรษที่11 ในยุคที่ซามูไรมีอำนาจ ในยุคนั้นมีนินจาจำนวนมากที่ตัดสินใจ เข้าร่วมใช้ฝีมือของเขาในการรับใช้ขุนนาง แต่ก็มีนินจาอีกบางส่วนที่แยกตัวออกมา นินจาย้ายครอบครัวของพวกเขาเข้าไปอยู่กลางหุบเขา และ สร้างวัฒนธรรมของแต่ละตระกูลขึ้นมา ตระกุลที่มีชื่อเสียงก็เช่น ตระกูลอิกะ และ โคกะ เพื่อปกป้องตระกูลของตัวเองพวกเขาได้คิดค้นเทคนิคการต่อสู้ต่าง ๆ  เช่นเทคนิคการต่อสู้แบบมือเปล่า เทคนิคการต่อสู้บนหลังม้า เทคนิคการใช้ธรรมชาติเพื่อการต่อสู้ รวมทั้งการใช้อาวุธต่าง ๆ

เนื่องจากเทคนิคการต่อสู้ของนินจานั้นสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับซามูไร และ บุคคลที่รู้จักวิชานินจุสสุนั้นมีไม่มาก นินจาจึงเปรียบเสมือนนักรบที่อยู่ในมุมมืด เป็นสาเหตุให้เหล่าซามูไรเกิดความไม่ไว้ใจ ในศตวรรษที่17 เหล่าซามูไรที่นำโดยโอดะ โนบุนากะจึงทำสงครามกวาดล้างเข้าสู่หุบเขาของพวกนินจา เรื่องของสงครามครั้งนี้ยังมีบันทึกอยู่ในตำราหลายเล่ม โดยที่นักรบและซามูไรที่มีกำลังมากกว่ามากได้เข้าทำรบกับนินจา
จนในที่สุดนินจาที่เหลือรอดต้องหลบหนีไปซ่อนตัวตามที่ต่าง ๆ และ ในหลาย ๆ ยุคของประเทศญี่ปุ่นก็มีการออกกฎห้าม ไม่ให้มีการฝึกวิชานินจัสสึ ทำให้มีผู้ที่สืบทอดน้อยลงไป และ วิชาบางส่วนหายสาบสูญไป
ปัจจุบันสามริวที่หลงเหลืออยู่ในบูจินกันได้รับการยอมรับว่าเป็นนินจุสสุที่แท้จริง

นินจุสสึเป็นวิชาที่ไม่เปิดเผยกับโลกภายนอกจนถึงสมัยของเจ้าสำนักลำดับที่ 34 ของ โตกากุเกะริว นินโป อาจารย์มาซะอะกิ ฮัสสึมิ
ท่านเกิดเมื่อปี1931 ในเมืองโนดะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่ออายุ 7 ปีก็ได้เข้าฝึกเคนโด และต่อมาก็ได้ฝึก ยูโด คาราเต้ และ เข้าเป็นครูฝึกศิลปะการต่อสู้ในฐานทัพของสหรัฐ เมื่อท่านอายุ 26 ปีก็ได้พบกับ ปรมาจารย์ทากามัสซึ โทซึสสุกุ เจ้าสำนักลำดับที่ 33 ของโตกากุเกะ ริว และ ได้เข้าฝึกในศิลปะการต่อสู้แบบนินจัสสึ และได้รับมอบเป็นเจ้าสำนักลำดับที่ 34
ในเวลาต่อมา และได้เกิดสำนัก บูจินกัน ขึ้นในเวลานั้นเอง

ใน 9 Ryu ของ บูจินกันประกอบด้วย 3 Ryu ซึ่งเป็นนินจัสสึ และอีก 6 Ryu เป็นวิชาการต่อสู้โบราณ โดยสำนักบูจินกัน (Bujinkan) จะเป็นสำนักที่รวมทั้ง 9 สำนักข้างต้นไว้ด้วยกัน โดยภายแรกตั้งชื่อว่า Bujinkan Ninpo ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น Bujinkan Budo Taijutsu ในที่สุด (บูจินกัน แปลว่า โรงฝึกนักรบเทพ)

ในปี 1970 อ.มาซึอะกิ ฮัสซึมิ ได้รับชาวต่างชาติเข้าฝึกในบูจินกันและเป็นการเปิดวิชานินจุสสึออกสู่โลกภายนอก ทำให้เกิดช่วงนินจาบูมในอเมริกา ซึ่งในช่วงนั้นมีภาพยนต์ที่เกี่ยวกับนินจาเกิดขึ้นจำนวนมาก และ ภาพยนต์เหล่านั้นเองทำให้ความจริงเกี่ยวกับนินจุสสึ บิดเบือนไป จนกลายเป็นของที่ดูหลอกลวงในที่สุด แม้ปัจจุบันคนจำนวนมากก็ยังไม่เชื่อว่านินจัสสึจะมีจริง

ในช่วงนินจาบูมนั้นมีบุคคลจำนวนมากที่ได้อ้างว่าตัวเองเป็นนินจา โดยนำศิลปะการต่อสู้แบบอื่น ๆ มาผสมเข้าด้วยกัน โดยอาศัยความเชื่อผิด ๆ เช่น การอ้างถึงการหายตัว การทำอะไรที่แปลกประหลาดพิสดาร ซึ่ง เป็นสิ่งที่คนทั่วไปคิดว่าเป็น”นินจา” ซึ่งทำให้เกิดความชื่อผิด ๆ กับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ก็ยังมีอดีตผู้ฝึกวิชาของบูจินกันที่แยกตัวออกไป โดยนำวิชาที่ได้รับผิวเผินไปสร้างเป็นวิชาของตน มีทั้งการกล่าวอ้างว่าได้รับสืบทอดวิชา และ ใช้คำว่านินจาหรือนินจุสสึเพื่อเป็นธุรกิจ

ปัจจุบัน บูจินกัน บูโด ไทจุสสึ เปิดสอนให้กับชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น และ จะมีลูกศิษย์ของอาจารย์มาซึอะกิที่ได้รับตำแหน่ง
‘ชิโดชิ’ เดินทางเผยแพร่วิชา บูโด ไทจุสสึ หรือ นินโป ที่แท้จริงให้ทั้งกับผู้สนใจทั่วโลก