ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน รูปภาพใหม่ส่วนมากมักถูกอัพเดทในเฟสบุ้คของโรงฝึก สามารถชมภาพเก่าก่อนหน้านั้นของโรงฝึกบางส่วนได้ดังต่อไปนี้