ประวัติโรงฝึก

โรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย เริ่มต้นมาจากการสร้างกลุ่มฝึกบูจินกัน ประเทศไทย (Bujinkan Thailand Training Group) โดยเริ่มจากการเปิดกลุ่มฝึกประมาณปี 2000 โดยมีโรงฝึกอยู่ที่ คลองสอง รังสิต-นครนายก เป็นโรงฝึกขนาดเล็กที่ใช้ที่ร่วมกับเทควันโด เนื่องจากในขณะนั้นเมืองไทยยังไม่มี ชิโดชิ (Shodishi) หรือสายดำขั้นห้าที่มีสิทธิสอน โดยมีเพียงสายดำขั้นหนึ่ง คือ อ.เอก โอสถหงษ์ จึงไม่สามารถเปิดโรงฝึก หรือ โดโจได้ จะเปิดได้เพียงกลุ่มฝึก หรือ Training Group โดยได้รับการดูแลจาก ชิโดชิ ดักลาส วิลสัน


โรงฝึกสยามไฟเตอร์ ที่รังสิต คลองสอง (ปิดทำการฝึกแล้ว)


ต่อมาโรงฝึกประสบปัญหาโรงฝึกขนาดเล็กเกินไป โดยโรงฝึกจะรองรับผู้ฝึกได้เพียงประมาณหกคน ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกเกือบสิบคน
จึงได้ย้ายสถานที่ฝึกไปเช่าที่ของห้องฝึกเทควันโด ที่ตึกช้างแยกรัชโยธิน โดยมีผู้ฝึกประมาณ 20-30 คน ต่อสัปดาห์
ก่อนจะปิดตัวไปในปี 2003 เนื่องจาก อ.เอก เดินทางไปญี่ปุ่นระยะยาว

 ตึกช้าง แยกรัชโยธิน


ปี 2005 หลังจากชิโดชิเอก โอสถหงษ์กลับมาจากญี่ปุ่นกลุ่มฝึกบูจินกันประเทศไทย
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงฝึกบูจินกันประเทศไทย (Bujinkan Thailand Dojo) เปิดทำการฝึกใหม่เมื่อกุมภาพันธ์ 2005
ที่โรงฝึกการ์เดนโฮม สปอร์ตคลับ จังหวัดปทุมธานี การฝึกสอนในครั้งนี้เป็นไปตามระบบและรูปแบบของโรงฝึกเต็มตัว

โรงฝึกการ์เดนโฮม สปอร์ตคลับ (ปิดทำการฝึกแล้ว) ทำการฝึกถึงเดือนพฤษจิกายน 2548


หลังจากเปิดโรงฝึกที่การ์เดนโฮมได้เกือบครบปีก็เริ่มมีปัญหาห้องที่คับแคบเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ฝึก โรงฝึกจึงได้กลับมาเปิดอยู่ที่โรงฝึกตึกช้างอีกครั้งในเดือน ธันวาคม 2005 จนถึง ตุลาคม 2016
โดยมีสมาชิกมาฝึกแต่ละสัปดาห์ประมาณ 20-30 คน


ปี 2016 ย้ายไปทำการสอนที่สโมสรทหารบก ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน เป็นต้นไป

สถานที่ฝึก ภายในสโมสรทหารบก


 

จนถึงปัจจุบันโรงฝึกบูจินกันประเทศไทย ได้สร้างสมาชิกในระดับสายดำมากกว่า 20 คน โดยในปี 2558 มีสมาชิกระดับชิโดชิ จำนวน 6 คน โดยมีชิโดชิที่ได้เปิดโรงฝึกของตนเองจำนวน 5 แห่ง คือ

1. โรงฝึกธนบุรี
รายละเอียด ดูได้จากเวปไซด์ http://www.bujinkan-thonburi.com

2. โรงฝึกหลักสี่
รายละเอียดดูได้จากเวปไซด์ http://www.bujinkan-onidojo.com

3. โรงฝึกสมุทรปราการ
รายละเอียดดูได้จากเวปไซด์ http://www.bujinkan-samutprakan.com

4. โรงฝึกสยามสแควร์
รายละเอียดดูได้จากเวปไซด์ http://www.bujinkan-suikidojo.com

5. โรงฝึกชลบุรี
รายละเอียดดูได้จากเวปไซด์ http://www.bujinkan-ingyoendojo.com