สถานีโทรทัศน์ NHK นำเสนอรายการพิเศษ Living Ninja Legend: Masaaki Hatsumi

เมื่อวันที่ 2 และ 3 ก.ค. 2559 สถานีโทรทัศน์ NHK ได้นำเสนอรายการพิเศษ Living Ninja Legend: Masaaki Hatsumi (ตำนานนินจาที่ยังมีชีวิต)