บรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปีของโรงฝึกบูจินกันประเทศไทย
และ งานต้อนรับปีใหม่ 2561

 

นอกจากนั้นในวันเดียวกันยังมีการทำ Osoji ซึ่งเป็นประเพณีการทำความสะอาดโรงฝึกครั้งใหญ่ของแต่ละปีของโรงฝึกศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่ที่จะเข้ามา