ภาพบรรยากาศการฝึก โรงฝึกบูจินกันประเทศไทย
วันที่ 23 เมษายน 2560