หลังจากการเดินทางไปฝึกประจำปี จะมีเรื่องอัพเดทเรื่องการฝึกในนี้ของโรงฝึกบูจินกันจะมีดังต่อไปนี้

1. หัวข้อการฝึกของปีนี้จะลึกลงไปในเรื่องของ “Muto dori”
แม้ว่า Muto มักจะถูกแปลตรงตัวว่า ไร้ดาบ แต่กลับถูกจัดเป็นขั้นสูงขึ้นมาของการใช้ดาบ เป็นหัวข้อหนึ่งที่สำคัญในการฝึกในช่วงหลังที่ผ่านมา

2. อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งจาก อ.มาซะอะกิให้รับตำแหน่ง ไดชิฮัน ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของบูจินกันในปัจจุบัน ซึ่งจะมีเรื่องรับผิดชอบดูแลในงานที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น การดูแลสมาชิกโรงฝึก ซึ่งสมาชิกจะได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องในโรงฝึกต่อไป

 

 

02/02/2562

Nijiryu