ประกาศ

สถานที่ฝึกสนามกีฬากองทัพบก งดทำการฝึกวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 เนื่องในวันหยุดสงกรานต์

ส่วนสัปดาห์ต่อไปมีการฝึกตามปรกติ