ภาพบรรยากาศการฝึก โรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย

สถานที่ฝึก สโมสรกองทัพบก