1. เนื่องจากจะมีการจัดงานประชุมประจำปี และส่งท้ายปีเก่า (Bonenkai) ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 จึงของดการเข้าฝึกของผู้สนใจเข้าฝึกใหม่(ต้องการฝึกครั้งแรก)ในวันดังกล่าว

2. โรงฝึกงดการฝึกในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะทำการฝึกครั้งแรกของปี 2561 ในวันที่ 7 มกราคม 2561