งดฝึก 16 เมษายน 2560 เนื่องในวันหยุดสงกรานต์

งดทำการฝึกวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 เนื่องในวันหยุดสงกรานต์