กิจกรรมนอกสถานที่ประจำปี  เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในโรงฝึก และ การฝึกนอกสถานที่ที่จัดขึ้นทุกปี

2007 นครนายก


2008 นครนายก


2009 หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เทรนนิ่ง แค้มป์ 1

เทรนนิ่ง แค้มป์ ทะเล