SMAC Martial Arts Day 


สาธิตที่สถาบันดนตรีมีฟ้า


 สาธิตที่ Pro martial arts


Jeducation Fair  2548


งาน Bangkok Martial Art Show

15 ตุลาคม 2554 โรงฝึกบูจินกันได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Bangkok Martial Arts show ที่เป็นงานแสดงศิลปะการต่อสู้ในหลายสาขา


งาน Japan Fun Fest

ทางโรงฝึกได้รับการติดต่อจากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมแสดงศิลปะวัฒนะธรรมญี่ปุ่นที่หาดูได้ยากในงาน Japan Fun Fest โดยในงานนี้ได้มีการแสดงลักษณะศิลปะการต่อสู้ของซามูไร และ นินจุสสุที่ศูนย์การค้า Terminal21 ใ
นวันที่ 25 สิงหาคม 2555


ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา 2559

12465852_10153533836879024_3748521439514398822_o

12493453_10153533836694024_9222318316547345136_o

12440684_10153533836549024_5894306075158752531_o

12546321_10153509039798495_1945353161_o

12496439_10153533835829024_8811890553076248745_o