ประชุมใหญ่ประจำปี 2559

ภาพบรรยากาศการฝึกส่งท้ายปีของโรงฝึก ปี 2559