ภาพบรรยากาศการฝึกส่งท้ายปีเก่าของโรงฝึกบูจินกันประเทศไทยประจำปี 2559 และ งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2560

การฝึกส่งท้ายปีเป็นการประชุมใหญ่(Taikai)ของสมาชิกโรงฝึกประจำปีถูกจัดขึ้นประจำทุกปีมานานกว่าสิบปี จุดประสงค์เพื่อสรุปรวมหัวข้อการฝึกของทั้งปี