ภาพจากการอบรมการป้องกันตัว เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559

ภาพจากการอบรมการป้องกันตัว เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559