สมาชิกโรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย
เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ประจำปี 2559
เมื่อ  ตุลาคม 2559  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์