ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559
โรงฝึกบูจินกันประเทศไทยจะทำการย้ายสถานที่ฝึกไปที่
สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี (ใช้ห้องเทควันโด)
โดยคงเวลาฝึกเดิม คือ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 

newlopic

โดยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บค่าฝึกดังนี้

ค่าฝึก 1600 บาท สำหรับการฝึก 8 ครั้ง (ภายในสามเดือน)
หรือ 250 บาท / ครั้ง
*** ค่าฝึกจ่ายที่ส่วนประชาสัมพันธ์ของสโมสรทหารบก ***

เปิดรับผู้สนใจเข้าฝึกใหม่ตลอดทั้งปี สามารถเริ่มฝึกได้ตลอดเวลา

แผนที่ (คลิกที่รูป)

thaiarmy-map-th