สำหรับผู้ฝึกใหม่เมื่อฝึกเข้าคู่

การฝึกฝนศิลปะการต่อสู้หลายๆชนิดรวมถึงการฝึกของบูจินกันนั้น ผู้ฝึกจำเป็นที่จะต้องเข้าคู่เพื่อฝึกฝน และทำความเข้าใจเทคนิคต่างๆโดยอาศัยร่างกายของคู่ซ้อมเพื่อศึกษา ในการเข้าซ้อมเป็นคู่นั้นการรู้และเข้าใจถึงระดับของคู่ฝึกด้วยกันกับเรานั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้เราตัดสินใจใช้เทคนิคหรือท่าต่างๆได้เหมาะสมกับคู่ซ้อม โดยที่ท่าที่เราใช้นั้นมักจะเป็นท่าที่มีความแรงพอเหมาะกับระดับคู่ที่ซ้อมกับเราและไม่เร็วจนเกินไปจนอาจก่อให้เกิดอันตราย โดยปกติ ผู้ฝึกใหม่ระดับสายขาวมักจะถูกจับคู่กับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสม และ การที่ไม่สามารถควบคุมแรงที่ใช้ในการฝึกได้  สิ่งที่ผู้ฝึกใหม่ในระดับสายขาวควรทำเมื่อฝึกเข้าคู่ก็คือ การทำตามท่าที่อาจารย์ผู้ฝึกสอนกำหนดให้ แต่ในหลายครั้งเนื่องจากผู้ฝึกใหม่ยังไม่มีประสบการณ์การที่มากพอจึงทำให้ไม่สามารถดูและทำตามท่าที่อาจารย์ผู้สอนทำได้ ในการฝึกซ้อมเข้าคู่ ผู้ฝึกระดับสายขาวจึงควรให้ผู้ฝึกที่มีประสบการณ์มากกว่าเป็นฝ่ายทำท่าต่างๆก่อน เพื่อที่ตนเองจะได้สังเกตุเทคนิคที่จะทำการฝึกอีกครั้ง และนอกจากนั้นการที่ให้ผู้ฝึกที่มีประสบการณ์มากกว่าเป็นฝ่ายกระทำเทคนิคต่างๆก่อนยังเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าด้วย ผู้ที่เริ่มฝึกใหม่มักมีคำถามขึ้นมากมายในระหว่างการทำเทคนิคต่างๆ ซึ่งในหลายๆครั้งก็เป็นคำถามที่มากเกินไปกว่าที่ระดับของตนจะเข้าใจได้

Continue reading »

ความผูกพันกันระหว่างโทริกับอุเคะ

ในการฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้หรือป้องกันตัวไม่ว่าจะประเภทใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเข้าคู่เพื่อฝึกซ้อม  โดยในการเข้าคู่นั้นจะประกอบไปด้วย ผู้กระทำ(โทริ Tori) และผู้ถูกกระทำ(อุเคะ Uke)   ในการฝึกซ้อมทั้งโทริและอุเคะจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ฝั่งโทริจะต้องรับรู้ความรู้สึกว่าแต่ละจังหวะที่ทำนั้นทำให้อุเคะขยับตัวไปทางไหน  ใช่ลักษณะเดียวกันกับที่อาจารย์ทำหรือไม่ แรงที่กระทำนั้นมากหรือน้อยเกินไปหรือไม่  แรงนั้นทำให้อุเคะบาดเจ็บหรือไม่  ส่วนอุเคะก็จะต้องเรียนรู้จากโทริโดยดูว่าแรงที่ส่งผ่านมานั้นทำให้ร่างกายเราขยับอย่างไรแล้วเสียสมดุลมากน้อยขนาดไหน  อีกอย่างที่สำคัญสำหรับการเป็นอุเคะคือพยายามอย่างกลัวการกระทำจากโทริมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะนั้นๆทั้งของตัวอุเคะและโทริเอง จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองนั้นพบทั้งโทริและอุเคะในหลายรูปแบบ ทั้งกลัวเกินไปและใช้แรงมากเกินไปหรือบางครั้งก็ซักถามมากเกินไป โดยจะแตกต่างกันไปตามระดับและระยะเวลาในการฝึก เช่น ในผู้ฝึกระดับเริ่มต้นนั้นมักจะไม่ใส่ใจในการเป็นอุเคะ มีการซักถามที่มากเกินไปและกลัวในการเป็นอุเคะมากเกินไป 

Continue reading »

Senpai blog คืออะไร

คำว่า Senpai (อ่านว่า เซ็มไป) มีความหมายถึงรุ่นพี่ในภาษาญี่ปุ่น Blog นี้มีจุดประสงค์ ที่จะแชร์มุมมองและความรู้ของผู้ฝึกรุ่นพี่ ในวิชาบูจินกัน บูโด ไทจุสสุ จากโรงฝึกบูจินกันประเทศไทย ให้กับรุ่นน้อง และ บุคคลทั่วไป

Continue reading »