เกี่ยวกับ

Senpai blog คืออะไร
คำว่า Senpai (อ่านว่า เซ็มไป) มีความหมายถึงรุ่นพี่ในภาษาญี่ปุ่น
Blog นี้มีจุดประสงค์ ที่จะแชร์มุมมองและความรู้ของผู้ฝึกรุ่นพี่ ในวิชาบูจินกัน บูโด ไทจุสสุ
จากโรงฝึกบูจินกันประเทศไทย ให้กับรุ่นน้อง และ บุคคลทั่วไป

เวปหลักของโรงฝึก
http://www.bujinkan-thailand.com
http://www.ninjutsu.in.th

ลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำ หรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในเว็บอื่นๆและสื่อตีพิมพ์
จนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนบทความ