อบรมการป้องกันตัวเบื้องต้นสำหรับสำหรับสุภาพสตรี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

Posted by

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมดี ๆ ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ของโรงฝึกบูจินกันประเทศไทย
นั้นคือ การเปิดอบรมการป้องกันตัวเบื้องต้นสำหรับสำหรับสุภาพสตรี
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ซึ่งทางโรงฝึกโดยตัวผมเอง และสมาชิกท่านอื่นๆ ซึ่งเป็นหัวหน้าโรงฝึกของบูจินกันอื่น ๆ ในประเทศไทย ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ จึงได้ขออนุญาตจากอาจารย์เพื่อทำการเปิดอบรมครั้งนี้และก็ได้รับการชี้แนะจากอาจารย์ถึงประเด็นสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จนกิจกรรมก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ซึ่งสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นั้น ทางโรงฝึกได้พยายามมุ่งเน้นถึงสิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญ และแนวคิดในการป้องกันตัวซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมอย่างแน่นอน ซึ่งก็ตรงตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ แต่แน่นอนว่ายังไม่ทั้งหมด เพราะจริง ๆ แล้วทางโรงฝึกอยากเผยแพร่แนวคิดการป้องกันตัวนี้ให้กับกลุ่มคนในจำนวนที่ไม่จำกัด แต่ว่าหากไม่ได้เข้ารับการอบรม ก็เป็นไปได้น้อยที่จะทราบถึงแนวคิดทั้งหมดได้

ดังนั้นสำหรับบทความนี้ผมจึงอยากจะแนะนำให้กับบุคคลอื่นๆ เรื่องการฝึกการป้องกันตัว เพื่อให้ได้เข้าใจและหันมาสนใจเข้ารับการอบรมกันมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เฉพาะกับกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยโรงฝึกบูจินกันประเทศไทยเพียงอย่างเดียว หากมีวิชาใด ๆ หรือการฝึกที่ใดจัดก็สามารถเข้าร่วมได้ทั้งนั้น ผมสรุปเป็นข้อ ๆ ที่ควรพิจารณาดังนี้ครับ

เหตุผลที่ควรเข้ารับการฝึกการป้องกันตัว  
1. เหตุผลที่จะเข้ารับการฝึก สำหรับข้อนี้ชัดเจนมาก แต่ในความรู้สึกผมนั้นกลับเป็นข้อที่หลาย ๆ คนให้ความสำคัญน้อยที่สุด หลาย ๆ คนไม่ได้คิดถึงว่าอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ หรือ พูดง่าย ๆ ว่าเราสามารถเป็นเหยื่อได้ทุกเมื่อ จุดนี้เห็นได้ชัดเจนมาก เพราะขนาดเปิดอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายยังมีผู้สอนใจเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เพียงเท่านั้น

2. ศิลปะการป้องกันตัวไม่ได้จำกัดเพียงแค่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น บุคคลทุกเพศ ทุกวัยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ แต่อาจจะมีเหตุผลอื่นๆ เข้ามาเป็นตัวแปรในการพิจารณา
สำหรับข้อนี้ทางโรงฝึกบูจินกันประเทศไทยได้เห็นถึงข้อนี้ จึงได้กำหนดเปิดอบรมเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น เพราะอย่างน้อยก็เบาใจได้ว่าจะปลอดภัยแน่นอน และก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสามารถช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

เหตุผลและหลักพิจารณาที่จำเป็น
สำหรับการพิจารณาสถานที่ฝึกในการเข้าฝึกศิลปะการป้องกันตัว  

1. สถาบันที่ทำการเปิดสอน – สิ่งแรกที่ผู้เข้ารับการอบรมควรตรวจสอบเบื้องต้นว่าสถาบันที่ทำการเปิดสอนนั้นมีประวัติอะไรอย่างไรมาจากไหน เพื่อที่จะได้ทราบได้ว่าสถาบันนั้น  ๆ มีความน่าเชื่อถืออย่างไร
2. วิทยากรที่ทำการฝึกอบรม  – ลำดับต่อไปที่ผู้เข้ารับการอบรมควรจะตรวจสอบอีกเช่นกัน ควรเลือกวิทยากรที่มีความรู้ที่ได้รับการฝึกหรืออบรมมาอย่างถูกต้อง เพราะแนวคิดหรือสิ่งที่วิทยากรสอนเรานั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้ต่อไปจริง
3. สำหรับการสอนหลัก ๆ ควรพยายามเน้นแนวคิดในการป้องกันตัวให้สมาชิกทราบในแต่ละจุด และวิธีการหรือท่าต่าง ๆ ในการป้องกันตัวนั้นเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม เพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่ผู้เข้ารับการอบรมอาจจะพบเจอได้ สำหรับข้อนี้ก็สำคัญอีกเช่นกัน ผมคงไม่สามารถบอกได้ว่าถูกหรือผิดที่มีการวางแนวทางสอนในลักษณะนี้ เพราะต่างคนก็อาจจะต่างความคิด แต่สำหรับประสบกาณ์ที่ผ่านมาสำหรับผมนั้น ท่าที่ฝึกไปจะไม่สามารถใช้ได้ถ้าไม่รู้จะใช้อย่างไร
4. การฝึกท่าป้องกันตัวต่าง ๆ ผู้สอนก็ควรพิจารณาเช่นกัน
บางครั้งต้องนึกถึงหลักความเป็นจริงด้วย เพราะการอบรมนั้นเป็นสถานการณ์ที่จำลองขึ้น
ท่าที่ใช้สอนจะคิดให้หวือหวาขนาดไหนก็ได้ แต่หากผู้สอนไม่มีความรู้เพียงพอหรือไม่เข้าใจถึงหลักการจริง ๆ แล้ว ท่าที่สอนให้กับผู้เข้ารับการอบรมนั้น ก็ไม่แตกต่างอะไรกับการแนะนำให้ผู้เข้ารับการอบรมไปตาย หรือที่เข้าเรียกกันว่าท่าตายนั้นเอง

ในส่วนต่อไปผมนำบรรยากาศในการฝึกมาให้ชมกันเล็กน้อย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปแบบเป็นกันเอง และผู้เข้าฝึกมีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะรับการฝึก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก

11828822_10152898171356784_3308788411745554925_n (2)
11060097_10152898177736784_1565875295239443282_n

และสำหรับท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมสำหรับคำขอบคุณเล็ก ๆ ถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม ก็หวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้ารับการอบรมว่าจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย และ สำหรับผู้ที่ได้อ่านบทความนี้ก็จะก้าวข้ามข้อจำกัดอื่นๆ และเข้ารับการอบรมในโอกาสอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อไป

ผู้เขียน
ณัฐธีร์ รุจิระชัยเวทย์
สายดำระดับ 6 บูจินกัน บูโด ไทจุสสุ