ยุคสมัยของญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติอันยาวนาน อีกทั้งชื่อเรียกแต่ละยุคก็ยังเป็นภาษาที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคย ทำให้การอ่านบทความต่างๆ (ถึงแม้จะเป็นบทความภาษาไทย) เป็นไปได้ยาก วันนี้ผมจะได้สรุปช่วงเวลาต่างๆในประเทศญี่ปุ่นมาให้ฟังกัน เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ผมจะนำเอาประวัติศาสตร์ในส่วนต่างๆของโลกนี้มาเทียบเคียงให้ฟังด้วย ยุคโจมอน (Jomon)— 14,000 ก่อนคริสกาล ถึง 300-400 ปีก่อนคริสกาล ยุคโจมอนเป็นยุคหินโบราณ ในขณะนั้น มนุษย์เรายังเป็นนักล่า นักหาของป่า ต่อมามนุษย์เราก็เริ่มทำกสิกรรม

Continue reading »

ประสบการณ์การเดินทางเข้าฝึกที่ประเทศญี่ปุ่น

การเดินทางไปฝึกในครั้งนี้เป็นการเดินทางไปฝึกที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของผู้เขียน  จุดประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้เพื่อเป็นการมาฝึกซ้อมกับเจ้าสำนักโรงฝึกบูจินกัน บูโด ไทจัสสุ อ.มาซาอะกิ ฮะทสึมิ (Soke Masaaki Hatsumi) และอ.ชิราอิชิ อิซามุ(shiraishi Isamu sansei) ซึ่งเป็นอาจารย์สายหลักที่โรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย (Bujinkan Thailand) นำมาเป็นแนวทางในการฝึกสอน  การเดินทางมาฝึกครั้งนี้มีโอกาสได้เข้าฝึกกับ อ.มาซาอะกิ 

Continue reading »