ฝึกอุเกะมิ มา 10 ปีก็ยังน้อยไป

  สำหรับบูจินกันแล้ว ฝึก อุเกะมิ มา 10 ปีก็ยังน้อยไป ผมเคยได้ post ถึงความสำคัญของการฝึกอุเกะมิไปแล้ว แต่วันนี้จะขอ post เพิ่มอืกครั้ง คำว่า “อุเกะมิ” หากแปลตรงตัวจะมีความหมายว่า “การรับการกระทำ” ในบูจินกัน การฝึกอุเกะมิจะหมายถึงการฝึกรับเทคนิคของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น

Continue reading »

เรื่องของการล้ม: อุเคะมิ (ukemi)

อุเคะมิ (ukemi) คือ อะไร? อุเคะมิ อยู่ในรูปแบบการฝึกพื้นฐานของบูจินกัน โดยที่มีลักษณะเป็นการฝึกฝนการควบคุมร่างกายตนเอง ฝึกความยืดหยุ่นและความสมดุลให้กับร่างกาย ซึ่งมีจุดประสงค์โดยทั่วไปเพื่อให้ ผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้ฝึกการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นในขณะทำการฝึกกับคู่ฝึก รวมทั้งการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน   เราสามารถอธิบายถึงอุเคะมิ ได้ว่าเป็นการรักษาสมดุลของร่างกายในทุกขณะของการเคลื่อนที่ ในการฝึกอุเคะมินั้นทุกคนจะต้องหา จุดสมดุลของการทรงตัวในจังหวะต่างๆของตนเองให้ได้ เพื่อที่จะสามารถ ล้มได้อย่างถูกต้องในระหว่างการฝึก ซึ่งจะส่งผลให้อันตรายที่เกิดจากการฝึกซ้อมนั้นลดลงไปด้วย นอกจากการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแล้ว

Continue reading »