Taijutsu ศิลปะการใช้ร่างกาย

  Taijutsu ไทจุสสุ หมายถึง ศิลปะการใช้ร่างกาย หลายคนอาจรู้ความหมายแต่เข้าใจหรือไม่เป็นอีกส่วนหนึ่ง ก่อนหน้านี้ผมเคยเข้าใจคำว่า Taijutsu ตามคำจำกัดความหรือคำแปล คือศิลปะการใช้ร่างกาย แบ่งออกย่อย ๆ เป็น 3 ส่วน Dakentaijutsu ศิลปะการต่อสู้ด้วยการจู่โจมหรือศิลปะการต่อสู้วงนอก Jutaijutsu ศิลปะการต่อสู้วงใน Taihenjutsu

Continue reading »