ธนู และ ลูกดอกนินจา

เรียบเรียงจากหนังสือ “NINJUTSU HISTORY AND TRADITION” ของ อ.มาซาอะกิ ฮะซึมิ ผู้สืบทอดลำดับที่ 34 ของ โตกาคุเระ ริว นินโป (นินจุสสุ) การสงครามในสมัยปัจจุบันการรบที่ทำการยิงจากระยะไกลและไม่ทำให้เกิดเสียงดังโดยการใช้ปืนไรเฟิลใส่อุปกรณ์ลดเสียง หากเทียบกันแล้วการรบของนินจาในสมัยก่อนทำการยิงจากระยะไกล และ ไม่ทำให้เกิดเสียงโดยการใช้ธนู และลูกดอก

Continue reading »