อบรมการป้องกันตัวเบื้องต้นสำหรับสำหรับสุภาพสตรี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมดี ๆ ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ของโรงฝึกบูจินกันประเทศไทย นั้นคือ การเปิดอบรมการป้องกันตัวเบื้องต้นสำหรับสำหรับสุภาพสตรี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งทางโรงฝึกโดยตัวผมเอง และสมาชิกท่านอื่นๆ ซึ่งเป็นหัวหน้าโรงฝึกของบูจินกันอื่น ๆ ในประเทศไทย ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ จึงได้ขออนุญาตจากอาจารย์เพื่อทำการเปิดอบรมครั้งนี้และก็ได้รับการชี้แนะจากอาจารย์ถึงประเด็นสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จนกิจกรรมก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นั้น ทางโรงฝึกได้พยายามมุ่งเน้นถึงสิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญ

Continue reading »