สมาชิกโรงฝึกเข้าร่วมฝึกในประเทศญี่ปุ่น พ.ย. ถึง ก.พ. 2560

  ภาพถ่ายบางส่วนของสมาชิกโรงฝึกที่เข้าร่วมฝึกในประเทศญี่ปุ่น ช่วงปลายปี 2559 จนถึง ต้นเดือน ก.พ. 2560